BG
Издателство "ДИ ПИ ЕМ ЕООД" - Служение Дерек Принс България

СИГУРНОСТ В БОЖИЯ ИЗБОР

В тази поредица ще научите как разбирането ни на Божия вече план за нашия живот ще ни осовободи от безпокойството и собствените ни

безполезни усилия за оцеляване. Той е разкрит в седем седем етапа на последователност.

«1»
«1» Страница 1 от 1