BG
Издателство "ДИ ПИ ЕМ ЕООД" - Служение Дерек Принс България

DVD/CD

Подкатегории

DVD

Нов запис и превод на 10-те теми от поредицата "Основи на християнството". Целият комплект включва 5 бр. DVD , всяко с по 2 теми както следва:

I. 1. Основан на канара; 2. Авторитетът на Божието Слово; II. 3. Чрез покаяние към вяра; 4. Вяра и дела; III. 5. Потапяне във вода; 6. Потапяне в Святия Дух; IV. 7. Предаване на Божията сила; 8. В края на времената; V. 9. Възкресение на мъртвите; 10.Вечен съд дддд

«1»